Kritiek jonge predikanten op Israëlbrochure Gereformeerde Bond

Israël en kerk
Foto ANP

APELDOORN – Diverse jonge predikanten uit de Gereformeerde Bond uiten kritiek op de Israëlvisie die spreekt uit de GB-brochure ”Israël en de Palestijnen”. Dat blijkt uit reacties op de weblog van dr. T. T. J. Pleizier.

Dr. Pleizier kan niet uit de voeten met de uitleg van de landbelofte aan Israël, zoals die in de brochure door dr. M. van Campen verwoord wordt. „Wat volgens mij de hoofdlijn van het Nieuwe Testament is”, schrijft de Langerakse predikant op zijn weblog, „namelijk dat de landbelofte in Christus de hele wereld gaat omvatten – wordt door mijn eigen Gereformeerde Bond ‘een fatale wissel’ genoemd.

De brochure benadrukt dat we moeten vasthouden aan het ‘geografische Sion’. En dat terwijl heel het Nieuwe Testament bij Jeruzalem vandaan reist, en nergens uitspreekt dat er een beweging terug is naar het geografische Jeruzalem. Sterker nog, het eindigt met Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt.”

Verschillende predikanten uit kringen van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging betuigden na publicatie van het stuk hun bijval. „Ik denk dat (...) de jongere generatie predikanten in de Protestantse Kerk anders over de staat Israël denkt dan de oudere generatie”, schrijft ds. L. Plug (Sprang) in een reactie. Ook op twitter leidde het stuk tot veel discussie en bijval.

Vorige week publiceerde ook de anglicaanse Egyptekenner Jos Strengholt een kritische reactie op de GB-brochure op zijn weblog.