Kfar Shaul krijgt Van der Graafzaal

Van der Graaf. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

HUIZEN – Dr. ir. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, kwam recent, tijdens de viering van het zestigjarig bestaan van psychiatrisch ziekenhuis Kfar Shaul in Jeruzalem, voor een verrassing te staan. Op de plaquette die hij onthulde, stond zijn eigen naam.

De Waarheidsvriend, weekblad van de Gereformeerde Bond, bericht deze week over een bezoek van de stichting Werkgroep Kfar Shaul aan Israël, eind juni. Onder anderen Van der Graaf, ds. C. van Atten en H. Waanders woonden daar –in het kader van zestig jaar Kfar Shaul– de opening van een conferentiezaal bij.

„Na de koffie werden we meegenomen naar de congreszaal”, vertelt Van der Graaf desgevraagd. „Daar stond ik oog in oog met de lap die de plaquette verhulde. Maar ik wist niet wat erachter zat.” Tot zijn verbazing kwam bij de onthulling „volstrekt onverwachts” zijn eigen naam tevoorschijn. „Ik schoot ineens vol.”

Hij benadrukt dat de dankbetuiging tevens bestemd is voor „de duizenden mensen die hieraan hun gaven hebben gegeven. Natuurlijk, ik heb veel tijd in het werk gestopt, maar dat is gedragen door een brede gemeenschap.”

Van der Graaf is sinds de oprichting in 1982 voorzitter van de stichting. Met behulp van giften uit Nederland ondersteunde Werkgroep Kfar Shaul de totale renovatie die het psychiatrisch ziekenhuis destijds onderging. In de jaren die volgden, kwamen dankzij financiële hulp verschillende grote projecten tot stand. Het ziekenhuis veranderde zo van een ”bewaarplaats” voor met name Holocaustslachtoffers in een modern psychiatrisch centrum dat gebruikmaakt van de nieuwste technieken.

Onder meer de Evangelische Omroep en deze krant voerden in de afgelopen decennia verschillende keren actie voor het ziekenhuis en haalden daarbij miljoenen guldens op. Een man uit Soest doneerde bij de start 400.000 gulden.

Het bezoek aan Israël vormde de voltooiing van het werk van de stichting Werkgroep Kfar Shaul. De laatste jaren heeft zij niet meer geworven, maar wel giften en legaten ontvangen. Het geld dat nu nog in kas zit, krijgt te zijner tijd een bestemming in Kfar Shaul.

Al is het werk gedaan, de stichting heft zichzelf niet op. Van der Graaf: „Het bestuur blijft bestaan, maar vergadert niet meer. Wel blijven we een vinger aan de pols houden. De contacten met Israël zijn uitermate waardevol, we hebben een sterke band met elkaar gekregen.” In de stichting werken christenen en joden met elkaar samen. Opperrabbijn Jacobs is een van de bestuursleden.

„We deden het voor de patiënten. Je zou een boek kunnen schrijven over de wonderen die we hebben gezien. Zoals de man die door een trauma niet meer sprak. Toen hij een apart huisje voor hem en zijn echtgenote kreeg, begon hij –als een Zacharias– weer te praten.”

In mei ontving Van der Graaf uit naam van de Hongaarse president dr. Pál Schmitt al het Gouden Kruis van Verdienste van de Republiek Hongarije.