Kairosdocument verdient steun

Kairosdocument
„Als er geen vredesverdrag komt dat het conflict beëindigt, zal de kerk in het Heilige Land binnen vijftien tot twintig jaar zijn verdwenen. We hebben dan nog wel de bezienswaardigheden hebben, de kerkgebouwen en de heilige plaatsen, maar het lichaam van Christus, de levende stenen, zullen ontbreken.” Foto Photo8.com Photo8.com

Het Kairosdocument ”Uur van de waarheid” van Palestijnse christenen verdient de instemming van alle christenen wereldwijd, vindt ds. Alex Awad.

Het Kairosdocument is een verklaring door afgevaardigden die een meerderheid van de kerken in het Heilige Land vertegenwoordigen. Het document geeft weer hoe deze christenen verlangen naar en bidden om vrede en gerechtigheid. Onze roep om vrede en gerechtigheid gaat verder dan onze eigen gemeenschap. Het is een oproep dat verzoening en genezing zowel geheel Palestina als Israël zullen bestrijken.

Joden hebben door de geschiedenis heen verschrikkelijk geleden, met de Holocaust als meest dramatische voorbeeld. Vandaag voelen Joden zich nog steeds onveilig in Israël en in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De laatste zestig jaar zijn miljoenen Palestijnen, zowel moslims als christenen, van huis en haard verdreven en gedwongen tot een leven in vluchtelingenkampen. Ze hebben zwaar geleden en ondergaan nog steeds de ene vernedering na de andere. Ook naburige landen, zoals Jordanië, Syrië, Libanon en Egypte en Irak, hebben het zwaar te verduren gehad als gevolg van het Arabisch-Israëlische conflict.

Het Kairosdocument is de schreeuw van de kerk in het Heilige Land, die zegt: „Het is genoeg!” Ze roept de inwoners van Israël/Palestina en de Arabische wereld en christenen wereldwijd op om alles te doen wat in hun macht ligt om dit conflict op een niet-gewelddadige manier tot een einde te brengen, op een manier die gerechtigheid herstelt en een verschrikkelijk verscheurde regio weer heelt.

Uitgeput

Ds. Yohanna Katanacho, academisch decaan van Bethlehem Bible College, is een van de opstellers en eerste ondertekenaars van het Kairosdocument. Bij de presentatie op 11 december heb ik als studentendecaan van Bethlehem Bible College eveneens mijn handtekening gezet. De reden waarom wij dit document getekend hebben, is dat we van mening zijn dat het Gods verlangen uitdrukt voor dit deel van de wereld en overeenstemt met de aansporing van Christus aan zijn volgelingen om „vredestichters” te zijn (Matth. 5:9).

Het Kairosdocument komt op een tijdstip dat de onderhandelingen van de Palestijnen met de Israëli’s uitgeput zijn, zonder enig tastbaar resultaat. Ruim veertig jaar onderhandelen hebben de Palestijnen en de Israëli’s niet dichter bij het beëindigen van hun vijandelijkheden gebracht. Om die reden vinden Palestijnse christenen dat de wereldwijde kerk van Jezus Christus haar van God gegeven opdracht moet gebruiken om bij te dragen aan vrede in het Midden-Oosten.

Daar komt bij dat de kerk in het Heilige Land snel aan het verdwijnen is. Toen in 1948 de staat Israël werd gesticht, maakten Palestijnse christenen 15 procent van de totale bevolking uit. Tegenwoordig is dat minder dan 2 procent. Als er geen vredesverdrag komt dat het conflict beëindigt, zal de kerk in het Heilige Land binnen vijftien tot twintig jaar zijn verdwenen.

We zullen dan nog wel de bezienswaardigheden hebben, de kerkgebouwen en de heilige plaatsen, maar het lichaam van Christus, de levende stenen, zullen ontbreken. Daarom is deze verklaring niet alleen een pleidooi voor een politieke oplossing tussen Israël en de Palestijnen, maar is zij ook een oproep om de kerk in het Heilige Land te redden van totale ineenstorting.

Bergrede

Ongetwijfeld zullen sommige groeperingen op basis van hun theologische of eschatologische visie het document aanvallen. Dat ik de verklaring heb ondertekend, betekent niet dat ik iedere zin of ieder woord onderschrijf, maar dat ik instem met de kern en de geest ervan.

In wezen is dit document een oproep aan mensen van verschillende kerkverbanden, theologische visies, godsdiensten, en etniciteiten om hun verschillen terzijde te stellen en Gods wil voor het Heilige Land te zoeken. De geest van de verklaring weerspiegelt het onderwijs van Christus in de Bergrede. Hij roept ons ertoe op onze vijanden lief te hebben en om verzoening te zoeken omdat onze God een liefdevolle God is, Die zorgt voor bozen en goeden (Matth. 5:45).

Het is mijn overtuiging dat de hoofdboodschap van het Nieuwe Testament gaat over geestelijk vrede tussen God en mens. Niettemin worden we als verloste mensen aangespoord om op het geheim van genade en verzoening te reageren door ons niet alleen met God te laten verzoenen, maar ons ook met elkaar te verzoenen. Over dat laatste gaat het Kairosdocument.

Verzoening is goed voor Israëli’s, voor Palestijnse christenen, voor moslims en voor de wereldwijde gemeenschap. Ik moedig iedere christen aan, waar ook ter wereld en on­geacht zijn of haar godsdienstige overtuiging of kerkverband, om het Kairosdocument te steunen en de hoofddoelen die het uiteenzet in praktijk te brengen.

De auteur is voorganger in Jeruzalem en studentendecaan aan Bethlehem Bible College.