Israëlwerker Dekker krijgt ambtelijke status

Maarten Dekker. Foto ANP ANP

DEN HAAG – Kerkelijk werker Maarten Dekker is dinsdagavond bevestigd tot ouderling met een bijzondere opdracht vanwege zijn werk in Israël. Hij is in dienst van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten.

De bevestiging had plaats in de Bethaniëkerk van de gereformeerde gemeente in Den Haag. Ds. W. Harinck leidde de dienst en preekte over Mattheüs 4:18: „En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.” Ds. C. J. Meeuse, voorzitter van het deputaatschap, verrichtte de uitzending.

Dekker werkt sinds acht jaar in Israël. Zijn bevestiging tot ouderling met een bijzondere opdracht is nodig om ambtelijk leiding te kunnen geven. Eerder werkte hij voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten in Nigeria.