„Ik hou veel van homo’s, maar...”

Foto ANP

Op sociale media ontstond maandag ophef over een column die Steef de Bruijn, adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, schreef naar aanleiding van het populaire televisieprogramma Boer zoekt vrouw. In dit artikel reageert hij.

Heeft u een hekel aan homo’s?

„Helemaal niet. Ik kan prima opschieten met collega’s van me die homoseksueel zijn. Ik bewonder ze en kan van hen leren. Ik heb er geen enkele behoefte aan hen te kwetsen. Sterker nog: ik erger me juist aan mensen die dat wél doen.”

Maar de oppervlakkige lezer van uw stuk trekt een totaal andere conclusie?

„In mijn column beledig ik geen homo’s maar gaat het me om het homohuwelijk en homoseksuele relaties. Ik hou van homo’s, echt, maar heb er grote moeite mee als ze een relatie met elkaar aangaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat zonde is: het gaat in tegen de wil van God. En die is voor mij als christen van doorslaggevend belang.”

U heeft het over een ‘duivelse strategie’, is dat niet erg zwaar aangezet?

„Ik heb homo’s niet vergeleken met duivels, zoals sommigen twitterden. Ik zie de afbraak van het huwelijk, of dat nu het gevolg is van samenwonen of van de homolobby, als een list van satan, inderdaad. Hij probeert al vanaf het begin, toen God het huwelijk instelde, tweespalt te bewerken en Boer zoekt vrouw of Boer zoekt man past prima in zijn strategie. Dat zo’n programma massaal bekeken wordt, bewijst het succes daarvan. Overigens is dat niet nieuw. Henk Krol beweerde in 1993 al dat tv-programma’s duidelijk hebben meegewerkt aan de verschuivingen in opvattingen over homoseksualiteit in de Nederlandse samenleving.”

Op Twitter wordt u van alles verweten, onder andere dat u een programma bekritiseert dat u niet eens bekeken heeft...

„Natuurlijk heb ik daar eerst naar gekeken voor ik erover schreef. Maar niet op zondag.”

Er zijn ook veel christelijke homo’s die toch vinden dat ze in liefde en trouw kunnen samenwonen.

„Ik weet het. Ik ken ook homo’s die daar mee worstelen of daarover twijfelen. Ik kan echter niet anders dan concluderen dat in de bijbel alleen in positieve zin gesproken wordt over het huwelijk tussen man en vrouw. Over de homoseksuele praxis lees ik daarentegen niets in positieve zin.”

En die jongen van 16 die refo is, ontdekt heeft dat hij homo is en dat nog niet durft zeggen, zoals iemand twitterde?

„Als die zich bij zo’n artikel in de kou gezet voelt, spijt me dat oprecht. Het is nooit mijn bedoeling geweest om over de rug van homo’s kritiek te leveren op dit tv-programma. Het gaat mij niet om de homo’s als personen, het gaat mij om de uitholling van het huwelijk en het feit dat ook dit tv-programma het homohuwelijk propageert. En tegen de homo’s in eigen kring die worstelen met hun gevoelens wil ik zeggen: neem iemand in vertrouwen. Misschien is het moeilijk om hierover met je ouders te praten, of vrienden. Maar zoek op school of in je kerkelijke gemeente iemand tegen wie je je verhaal kunt doen. Desnoods anoniem via de mail. Gelukkig is er in de reformatorische gezindte op dit gebied heel veel veranderd.”

Toch bevestigt u met dit artikel naar buiten toe het beeld dat christenen eigenlijk een hekel hebben aan homo’s.

„Dat betreur ik. Echt. Ik neem geen letter terug van wat ik geschreven heb, maar ik zou een arm willen slaan om elke homo die zich hierdoor gekwetst voelt. Als er afschuw doorklinkt in mijn woorden, is dat zeker niet naar hen persoonlijk bedoeld, maar doel ik op de homolobby. Het beeld alsof het RD extreem homofoob is, is volstrekt misplaatst, ik kan je handen vol artikelen aanreiken waaruit het tegendeel blijkt.”