Gereformeerde Bond tegen actie voor inzegening homohuwelijk in PKN

beeld ANP ANP

APELDOORN. Als de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het homohuwelijk zou accepteren, leidt dat tot „verdere vervreemding van elkaar en voor sommigen wellicht tot afscheid.”

Dat schrijft P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, op de website van het blad De Waarheidsvriend. Hij reageert daarmee op de oproep van de predikantenbeweging Op Goed Gerucht en de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten om de inzegening van het homohuwelijk via kerkenraden en regionale vergaderingen te agenderen voor de landelijke synode.

Dat initiatief volgt op een individuele actie van de vrijzinnige ds. K. Douwes, die via zijn kerkenraad van de Apeldoornse Regentessekerk het onderwerp al op de agenda van de classis Apeldoorn heeft laten zetten.

„We kunnen er niet omheen 
dat wat dominant is geworden 
in de Nederlandse cultuur, conflicteert met de geboden van God”, 
aldus Vergunst. „Waar actualiteit en Bijbel lijken te botsen, moet 
in de kerk het Woord van God Zichzelf blijven uitleggen.”

De Protestantse Kerk moet volgens Vergunst oog houden voor gemeenten die zich „verweesd weten” vanwege beleid dat niet strookt met het bijbelse getuigenis. „Laat de kerk veel investeren in het uitdragen hoe fundamenteel het christelijke huwelijk voor families, voor de kerk zelf, voor de samenleving is.”

De kerkorde van de Protestantse Kerk noemt de term ”huwelijk” 
alleen bij het huwelijk tussen man en vrouw. Een kerkenraad kan 
–na beraad in de gemeente– wel besluiten ook andere levensverbintenissen te zegenen.


Lees ook


Discussie over zegening homorelaties PKN, Reformatorisch Dagblad (22 januari 2016)

Actie voor inzegening homohuwelijk in PKN, Reformatorisch Dagblad (21 januari 2016)