Forse boete voor Hoornbeeck College

Het Hoornbeeck College in Amersfoort. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

AMERSFOORT – Het Hoornbeeck College in Amersfoort heeft een boete gekregen van 900.000 euro omdat studenten te weinig stage hebben gelopen. De directie van het reformatorische mbo-college is over de maatregel in gesprek met de onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs.

Dat heeft M. F. van Leeuwen, voorzitter van het college van bestuur van het Hoornbeeck College, donderdag desgevraagd gezegd. De boete, waarover de minister nog definitief moet beslissen, is het gevolg van een onderzoek van de inspectie naar de verplichte onderwijstijd in het mbo tijdens het cursusjaar 2010-2011.

De minimale onderwijstijd in het mbo omvat 850 uur per jaar en bestaat uit lesuren op school en stage-uren. Bij 13 procent van de mbo-opleidingen was de onderwijstijd afgelopen cursusjaar niet voldoende.

De inspectie constateerde op het Hoornbeeck College dat studenten van de opleiding sociaalpedagogisch werk (spw) te weinig stage hadden gelopen. Volgens Van Leeuwen is het tekort gemiddeld één dag per student per jaar. „De oorzaak is een administratieve fout in de geplande onderwijstijd. Wij erkennen die fout en hebben die inmiddels hersteld.”

De boete is onredelijk, stelt Van Leeuwen. „De inspectie heeft de controle op onze school zó laat in het cursusjaar uitgevoerd dat we geen gelegenheid meer hadden om de studenten extra stage te laten lopen. Bovendien is de kwaliteit van de opleiding niet in het geding. Onze spw-opleiding behoort tot de beste van het land.”

Van Leeuwen noemt de hoogte van de boete „onevenredig zwaar” in relatie tot de tekortkoming. „Negen ton is een enorm bedrag. Dat geld kunnen we nu niet besteden aan het onderwijs, waar het wel voor is bestemd. Tegelijk zeg ik dat de school niet failliet zal gaan door zo’n boete. Negen ton is 3 procent van onze totale begroting.”

De collegevoorzitter heeft „goede hoop” dat de boete lager zal worden en vindt dat die „eigenlijk geheel moet vervallen.” De zaak zit hem hoog. „Als we er met gesprekken niet uitkomen, starten we een juridische procedure. Desnoods tot de Raad van State.”

Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, vindt de boete „krankzinnig.” „Het Hoornbeeck College behoort tot de top van de mbo-scholen. Zo’n maatregel gaat ten koste van het onderwijs.”

De hoogte van het bedrag is vastgesteld volgens de wettelijke regels, stelt Jan-Willem Swane van de onderwijsinspectie. „Als een school aan het begin van het cursusjaar onvoldoende onderwijstijd programmeert, wordt de totale bekostiging van de desbetreffende opleiding over dat jaar teruggevorderd.”

Met het tijdstip van de controle is volgens Swane niets mis. „Dat is altijd aan het eind van het cursusjaar, omdat je dan pas kunt meten hoeveel geprogrammeerde onderwijstijd er is gerealiseerd. Het Hoornbeeck College was op 27 mei aan de beurt. Bij andere scholen was dit nog later.” Of de boete verlaagd zal worden, wil Swane niet zeggen. „Er lopen gesprekken.”