Ds. De Wit doet intrede in gereformeerde gemeente Barneveld-Centrum

BARNEVELD – Ds. D. de Wit is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum. Hiervoor diende hij de gemeente van Rijssen-West.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. B. J. van Boven uit De Valk-Wekerom. De tekst voor de bevestigingsdienst was uit Jeremia 1:9 en 10: „En de Heere stak Zijn hand uit en roerde mijn mond aan; en de Heere zeide tot mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten.”

Ds. de Wit deed ’s avonds intrede met de woorden uit Psalm 68:11 en 12. Na de dienst sprak de predikant een dankwoord uit, waarna hij werd toegesproken door wethouder A. de Kruijf namens de gemeente Barneveld. Namens de plaatselijke kerken las ouderling D. E. van de Kieft een brief voor, opgesteld door ds. J. Roos, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.

Vervolgens sprak ds. G. Bredeweg namens de particuliere synode Oost en de classis Barneveld en ouderling G. Pater namens de kerkenraad en gemeente van Barneveld-Centrum.

De gemeente van Barneveld-Centrum was zestien maanden vacant na het vertrek van ds. C. Hogchem naar Genemuiden.