Ds. C. van de Worp doet intrede te Wezep

WEZEP - Ds. C. van de Worp is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Wezep. Hij kwam uit Ede.

De bevestigingsdienst in de Dorpskerk werd geleid door ds. P. Koeman uit Barneveld. Hij preekte over 2 Korinthe 2: 14: „En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.”

Ds. Van de Worp deed ’s middags intrede. Hij nam als tekst voor de prediking 2 Korinthe 4: 5: „Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, de Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil.”

Voor de dienst werd ds. Van de Worp toegesproken door burgemeester W. Zielhuis namens de burgerlijke gemeente, door zijn ambtsbroeder ds. G. van Wijk namens de algemene kerkenraad, het werkverband van predikanten uit de regio Wezep en het ministerie van predikanten te Wezep, en door ouderling B. van Putten namens de classis Hattem en de wijken 1 en 3 van de hervormde gemeente te Wezep.