Ds. A. Geuze (GGiN) bevestigd te Chilliwack

CHILLIWACK – Ds A. Geuze is gisteren bevestigd als predikant van de Reformed Congregation in North-America te Chilliwack (Canada).

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. Roos uit Barneveld. De tekst voor de preek was Romeinen 8:31 en 32: „Wat zullen wij dan tot dezen dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

Tijdens de intrededienst preekte ds. Geuze, die kwam van Gouda, over 2 Korinthe 12:9a: „En Hij heeft tot mij gezegd, Mijn genade is u genoeg want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Het thema was: ”Het woord des Heeren aan het begin van ons werk in uw midden”.

Aan het eind van de intrededienst las ds. Roos een brief voor van ds. J. A. Weststrate (Terneuzen). Ds. P. van Ruitenberg (Chilliwack) sprak ds. Geuze toe namens de plaatselijke kerken, ds. M. Krijgsman (Arnemuiden) sprak namens de classis, ds. A. van Voorden (Opheusden) sprak als vriend. Ouderling G. Barten sprak namens de kerkenraad van Chilliwack.