Dertiende penning kan ongeldig zijn

Foto ANP

DEN HAAG (ANP) – Inwoners van Kamerik die deze zomer tot hun schrik de vergeten middeleeuwse belasting van de ‘dertiende penning’ kregen opgelegd, moeten per geval laten bekijken of dit nog wel kon. De dertiende penning kan namelijk door ‘niet-gebruik’ ofwel ‘non-usus’ weleens teniet zijn gegaan.

Dat staat in een brief van minister Ivo Opstelten(Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer. De Stichting Beheer Kasteel Renswoude wil de dertiende penning innen voor de renovatie van haar kasteel.

De bewindsman verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 1997. In een zaak uitgerekend tussen de Stichting Beheer Kasteel Renswoude en een inwoner van Kamerik oordeelde het college destijds „dat wanneer een perceel grond is overgedragen en de dertiende penning gedurende 30 jaar na overdracht niet wordt geheven, het recht van de uitoefening van de dertiende penning is verjaard”. De Hoge Raad stelde ook vast dat het aan de stichting was om het bewijs te leveren dat het recht binnen 30 jaar na de overdracht van de grond wel was uitgeoefend.

„Per geval zal moeten worden beoordeeld of dit ook geldt voor de inwoners van Kamerik waarvan thans de dertiende penning wordt geheven. Of er in casu eventueel al dan niet sprake is van non-usus, is aan de rechter om te beoordelen”, schrijft Opstelten.

De dertiende penning wordt per 2015 overigens geheel afgeschaft. Dat is in 1984 al afgesproken. Dat het op zich al zo’n oud zakelijk recht is, maakt nu niet uit, en evenmin dat het uiteindelijk bij een stichting is beland. „Voor alle zakelijke rechten geldt dat zij in beginsel overdraagbaar zijn. Dit geldt ook voor zakelijke rechten die zijn ontstaan voor de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek”, staat in de brief van de minister.