Deetman: Kerk moet oog hebben voor christelijke organisatie

Deetman. Foto ANP ANP

DOORN – „Kerken moeten alerter zijn als christelijke organisaties in het gedrang komen. We moeten elkaar niet in de kou laten staan.”

Die oproep deed oud-minister Wim Deetman vrijdagmiddag tijdens een discussie op een symposium in Doorn, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB). Het werk van christelijke organisaties is namelijk „geen hobbyisme, maar opdracht.”

De overheid trekt zich steeds verder terug bij de financiering van organisaties, constateerde Deetman in zijn lezing over de toekomstbestendigheid van christelijke organisaties. „De financiële last is te groot.”

Identitaire organisaties moeten daarom waken voor te grote afhankelijkheid van overheidssteun. „Ze moeten vermijden hun werk niet meer te kunnen doen als de subsidie wegvalt.”

Deetman wierp de vraag op of organisaties afhankelijk moeten willen zijn van subsidiëring. „Het kan bevrijdend werken als je kunt doen wat je wilt doen.” De inleider adviseerde echter tegelijk de overheid niet te laten weten steun niet nodig te hebben. „Voor je het weet ben je je subsidie kwijt.”

Deetman wees „met verdriet” op secularisatie, vermindering van kerkbezoek en sluiting van kerken. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor „deprimerende” tendensen in de discussie over de toekomst van christelijke organisaties. „We moeten ook vertrouwen hebben.”

Christelijke organisaties moeten zich vooral richten op hun missie en zich niet druk maken om hun toekomst, aldus Deetman. „We moeten gewoon doen, wat we moeten doen.”

Hij benadrukte dat deze stellingname niet een gemakkelijke is, maar een principiële. „De opdracht aan de kerk is in alle omstandigheden de verkondiging van het Woord en dienst aan de samenleving. Ga daarom niet zitten tobben over de toekomst.”

Christelijke organisaties zoals de CBB met 250 vrijwilligers zijn „broodnodig” om de samenleving leefbaar te houden en te voorkomen dat deze „onherbergzaam” wordt. De behoefte aan dienstverlening zal blijven bestaan, verklaarde de oud-Kamervoorzitter. „Voor ons is de opdracht die dienst te verlenen. Vrijwilligers zijn in de toekomst daarom harder nodig dan ooit.”

Christelijke organisaties moeten daarbij dienst verlenen „aan iedereen die voor de poort staat, zonder aanzien des persoons.” De barmhartige Samaritaan verleende ook hulp zonder allerlei vragen te stellen, aldus de inleider.

Deetman signaleerde „spanning” rond grondwetsartikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. De oud-minister van Onderwijs –„artikel 23 moet zo blijven”– waarschuwde ervoor in dit dossier te zwaar geschut in stelling te brengen. „Wees uitermate voorzichtig. Probeer de discussie zo lang mogelijk te voeren. Ga niet één mijl met de ander, maar vele mijlen.”

Dagvoorzitter André Rouvoet wees erop dat er in politiek en samenleving meer en meer wordt getwijfeld aan het bestaansrecht van christelijke organisaties. „De vanzelfsprekendheid is eraf.” De scheiding tussen kerk en staat is volgens het oud-CU-Kamerlid het „meest misbruikte” staatsrechtelijke principe om subsidie van christelijk organisaties „uit politieke correctheid” stop te zetten.

CBB-voorzitter E. van Voorden verklaarde in zijn openingswoord God dankbaar te zijn dat de vereniging al honderd jaar christelijk materiaal beschikbaar mag stellen aan blinden en slechtzienden. De CBB werd in 1912 opgericht door een Amsterdamse predikant.