Commissie-Van Dijkhuizen: Beperk aftrek hypotheekrente en giften

De voorzitter van de commissie Van Dijkhuizen Kees van Dijkhuizen (l.) schudt in februari tijdens de installatie van de commissie de hand van staatssecretaris van Financien Frans Weekers. Foto ANP ANP

DEN HAAG – De hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken dient beperkt te worden. De giftenaftrek moet verdwijnen en het aantal belastingschijven moet terug van vier naar twee.

Dat bepleit de commissie inkomstenbelasting onder leiding van financieel topman Van Dijkhuizen van zakenbank NIBC, in een rapport dat woensdagmorgen is gepresenteerd. Van Dijkhuizen kreeg in februari van het nu demissionaire kabinet de opdracht het belastingstelsel onder de loep te nemen.

In verband met de kabinets­formatie kwam Van Dijkhuizen vandaag voortijdig met een tussenrapportage. Een definitief rapport komt volgend voorjaar.

De belastingcommissie stelt voor de hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd te beperken via een bepaald annuïtair schema. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf. Bestaande en nieuwe gevallen moeten fiscaal gelijk behandeld worden. De commissie beveelt aan om aflossing niet te verplichten. De overdrachtsbelasting moet geheel verdwijnen.

De commissie wil het aantal aftrekposten schrappen, waaronder de giftenaftrek voor goede doelen. Volgens de commissie bevordert de aftrek het geven van giften niet. Van Dijkhuizen schrijft: „Het bleek dat mensen die in een hoog marginaal tarief vallen, en dus meer belastingvoordeel per gegeven euro genieten, niet meer geven dan mensen die in een lager tarief vallen.”

De commissie stelt voor de vier belastingtarieven in de inkomstenbelasting te vervangen door twee van 37 en 49 procent.

Nu variëren de tarieven van 33 tot 52 procent.

De eerste schijf in het vernieuwde stelsel moet doorlopen tot 62.000 euro. Daar valt dan 93 procent van alle belastingplichtigen onder. Volgens het Centraal Planbureau levert deze verlaging van de tarieven op termijn omgerekend ruim 140.000 voltijdsbanen op.

Van Dijkhuizen stelt verder een nieuwe btw-verhoging voor van 2 procent naar 23 procent, afschaffing van het pensioen­sparen en afschaffing van de zelfstandigen- en startersaftrek.

Vanmorgen kwamen de eerste reacties binnen op het advies. Het CDA en de RMU ondersteunen de vereenvoudiging van het belastingstelsel. De detailhandel keert zich tegen verhoging van de btw.