Commentaar: Rechter én COC luisteren mee met schoolbestuur

Heeft de gereformeerde Schilderschool in Oegstgeest wel of niet een zorgvuldig gesprek gevoerd met zijn homoseksuele leraar Duran Renkema nadat deze had verteld dat hij zijn vrouw en kinderen had verlaten en bij een man was gaan wonen? Dat is goed beschouwd de kernvraag na de uitspraak van de Leidse kantonrechter gisteren. Wonderlijk dat het COC daar zo opgetogen over doet. Alsof er in de strijd voor de homo-emancipatie gisteren een overwinning is behaald.

De Algemene wet gelijke behandeling is helder. Een leerkracht ontslaan op grond van het enkele feit dat hij homo is, is verboden. Het schoolbestuur zal altijd met ”bijkomende omstandigheden” op de proppen moeten komen om het ontslag te motiveren. Voor orthodox-christelijke scholen zijn die bijkomende omstandigheden er.

Zij belijden op grond van de Bijbel dat seksualiteit exclusief is verbonden aan het huwelijk tussen man en vrouw. Een seksuele relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht valt daarbuiten. Een leerkracht die toch aan zo’n relatie begint, kan op dat moment niet meer op geloofwaardige wijze de grondslag van de school uitdragen aan kinderen en ouders. Zijn levenswijze op dit punt is in strijd met het gedachtegoed van de school. Het behoort nog steeds tot de vrijheid van onderwijs dat schoolbesturen juist die eenheid tussen leer en leven van hun medewerkers mogen vragen.

De kantonrechter heeft gisteren uitgesproken dat de Schilderschool in Oegstgeest zijn homoseksuele leerkracht niet mag ontslaan. De rechter is van oordeel dat de school heeft verzuimd een goed inhoudelijk gesprek met de leerkracht te voeren over diens beslissing om met een man te gaan samenwonen en de consequenties daarvan voor zijn functioneren op school.

Of de rechter daarin gelijk heeft, valt voor buitenstaanders moeilijk te beoordelen. De betreffende leerkracht zegt dat zo’n inhoudelijk gesprek niet heeft plaatsgehad, de school beweert het tegendeel. Feit is dat de uitspraak van de rechter er ligt en om een vervolg vraagt. De Schilderschool heeft laten weten opnieuw met de betreffende leerkracht in gesprek te zullen gaan. Hij gaat niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep. Daaruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de school inmiddels zelf vindt dat het gesprek beter had gemoeten.

De rechter heeft gisteren geen oordeel gegeven over de vraag of een homoseksuele leerkracht op een christelijke school ontslagen mag worden. De rechter eist ”bijkomende omstandigheden” en vindt dat de Schilderschool die niet heeft hard gemaakt in een inhoudelijk gesprek met de betreffende leerkracht. De deur naar ontslag staat echter nog steeds open.

Intussen heeft de rechterlijke uitspraak van gisteren veel te zeggen voor andere orthodox-christelijke scholen. Zij kunnen hun levensbeschouwelijke grondslag en praktische uitwerking daarvan niet gedetailleerd genoeg op papier zetten. Daarnaast moeten schoolbesturen en directies zich realiseren dat gesprekken met leerkrachten over dit soort maatschappelijk gevoelig liggende kwesties procedureel en inhoudelijk uiterst zorgvuldig gevoerd moeten worden. De rechter én het COC luisteren mee.


Correctie 4 november 2011:

Anders dan het commentaar suggereert, kan de Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest in de rechtszaak tegen zijn homoseksuele leraar Duran Renkema niet in hoger beroep. Tegen een beschikking van de kantonrechter in dergelijke uitspraken staat wettelijk gezien geen appel open. Uit het feit dat de school niet in beroep gaat tegen de uitspraak kan derhalve ook niet worden geconcludeerd dat het schoolbestuur blijkbaar ook van mening is dat er geen goede gesprekken met Renkema zijn geweest.