Christendom wereldwijd grootste religie; Nederland telt 8,5 miljoen christenen

Graphic RD, Thijs van Daalen
2

WASHINGTON – Acht op de tien mensen wereldwijd rekent zich tot een religie. Het grootste deel van de wereldbevolking, 32 procent, noemt zich christen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek ”The Global Religious Landscape” van het Amerikaanse bureau The Pew Forum, deel van het Pew Research Center. De resultaten van de studie werden dinsdag bekendgemaakt.

Pew Forum voerde de demografische studie uit in 230 landen en analyseerde 2500 tellingen, enquêtes en bevolkingsregisters over 2010. Daaruit blijkt dat op een wereldbevolking van in totaal 6,9 miljard mensen er 2,2 miljard christenen zijn, 1,6 miljard moslims, 1 miljard hindoes, bijna 500 miljoen boeddhisten en 14 miljoen joden. Ongeveer 400 miljoen mensen zijn aanhanger van allerlei soorten volksreligies. Zo’n 58 miljoen hangt andere religies als baha’i of het sikhisme aan.

Daar staat tegenover dat 1,1 miljard mensen geen religieuze overtuiging zijn toegedaan. Daarmee sluit deze groep qua omvang aan achter christenen en moslims. Pew Forum wijst erop dat deze groep niet alleen bestaat uit atheïsten die het geloof in God duidelijk afwijzen, maar ook uit mensen die een vaag geloof hebben in een god of het hiernamaals, maar dat niet verbinden aan een religie.

De verdeling van religies over de wereldbol verschilt aanzienlijk. Veel religies zijn in het dichtbevolkte Azië en de landen van de Stille Oceaan oververtegenwoordigd. Niet alleen wonen daar de meeste hindoes en boeddhisten, maar ook aanhangers van volksreligies en het grootste deel van de 58 miljoen die andere religies aanhangt. Ongeveer driekwart van de niet-gelovigen woont eveneens in het oosten. Alleen al in China wonen 700 miljoen niet-gelovigen.

Van het totale aantal moslims woont 62 procent in Azië en het Pacifische gebied. 20 procent woont in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en 16 procent woont op het Afrikaanse continentale deel onder de Sahara.

De meeste joden wonen in Noord-Amerika. Zo’n vier op de tien joden woont in Israël.

Christenen zijn het meest gelijkmatig verspreid over de wereld. Europa gaat voorop met 26 procent van de christenen, ongeveer 558 miljoen mensen. Dat is zo’n 75 procent van de totale Europese bevolking. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied woont 24 procent van de christenen, 90 procent van die bevolking. In het zuidelijke deel van Afrika woont ook 24 procent van het aantal christenen, bij elkaar 63 procent van die bevolking. In Noord-Amerika en Azië en de landen in de Stille Oceaan wonen respectievelijk 267 miljoen en 287 miljoen christenen, met uiteenlopende percentages van 77 procent van de Noord-Amerikaanse bevolking tot 7 procent van de Aziatische bevolking. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika wonen relatief weinig christenen: 12 miljoen, ofwel 4 procent van die bevolking. De landen met de meeste christenen in absolute getallen zijn de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, Rusland en de Filippijnen. De aantallen variëren van 243 miljoen tot 86 miljoen.

Nederland

Nederland telt bijna 8,5 miljoen christenen, zo blijkt uit een tabel met de gegevens per land. Bijna 7 miljoen Nederlanders rekent zich tot geen enkele religie. Verder telt het land 1 miljoen moslims en zo’n 30.000 joden. Het aantal hindoes, boeddhisten en aanhangers van volksreligies en overige religies bedraagt 180.000.


Lees hier het volledige rapport (pdf) of de samenvatting.