Boerkaverbod geen aantasting godsdienstvrijheid

Foto ANP

Een verbod op de boerka tast de vrijheid van godsdienst niet aan omdat het meer om cultuur dan om een voorgeschreven geloofsregel gaat, reageert Peter Frans Koops.

De tolerantie jegens de islam met zijn vrouwonvriendelijke en fundamentalistische gezichtsbedekkende kleding kent haar grenzen nu in meerdere Europese landen een verbod op deze kleding ingevoerd wordt.

Dit is geen miskenning van onze historische waarden, zoals dr. Doutje Lettinga onlangs betoogde (RD 19-07), maar juist een onderkenning van waarden zoals liefde, veiligheid, schoonheid en gelijkwaardigheid tussen de geslachten.

In de islam komt de vrouw er bekaaid van af bij het erfrecht en voor de rechter heeft zij meer getuigen nodig dan een man. Ook is er geen vrijheid om het systeem zonder gevaar voor eigen leven te verlaten. Het is goed dat de politiek een onderscheid begint te zien tussen onze oorspronkelijke joods-christelijke traditie en de middeleeuwse islamitische cultuur.

De islam polariseert Nederland. Het is dan ook unfair om de democratisch gekozen PVV hiervan te beschuldigen. Zij zet slechts de gevaren van een oprukkende islam op de agenda. Niet voor niets wordt deze ideologie door veel burgers gezien als het grootste gevaar voor de westerse vrijheden.

De islam is een politiek systeem waarin het hele leven van een moslim doordrenkt moet worden met leefregels uit de sharia, het islamitisch recht. In de zuivere islam is op basis van Koranexegese de gezichtsbedekkende kleding gelegitimeerd. Deze uiting van de primitieve woestijnreligie is een ultieme vernedering van de vrouw, die schepsel van God is.

De boerka ontzegt vrouwen het recht op een eigen identiteit, terwijl ieder mens het recht heeft om gekend en herkend te worden. De boerka is als een gevangenis en het is liefdevol om de moslimvrouw uit dit keurslijf te bevrijden. Het fenomeen riekt naar vrouwenonderdrukking gebaseerd op de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de islam.

Liefdevol

Onze samenleving is gebaseerd op gezichtsherkenning en dialoog. Praten met een stuk stof tast die basiswaarden aan. Boerka’s brengen de veiligheid in gevaar. Je weet nooit wie eronder zit, zelfs niet of het een man of een vrouw is. Het dragen van bivakmutsen staan we toch ook niet toe?

Een verbod op de boerka tast de vrijheid van godsdienst niet aan, omdat het meer om cultuur dan om een voorgeschreven geloofsregel gaat. En al zou het een inperking van de godsdienstvrijheid zijn, dan nog geldt: grondwettelijke vrijheden zijn nooit absoluut. De boerka past niet in de culturele traditie van Nederland en staat maatschappelijke deelname in de weg bij het solliciteren, een bezoek aan de dokter of het aanvragen van een uitkering.

Het is dus veel liefdevoller om de moslima zo ver te krijgen om de boerka van zich af te werpen. Een beetje landelijke regelgeving kan dan ook geen kwaad? Mocht vrouwenonderdrukking de hoofdreden zijn voor de politiek om een boerkaverbod in te voeren dan wordt het evenwel de hoogste tijd om ook gedwongen prostitutie aan te pakken, anders meet de overheid met twee maten.

De auteur is gemeenteraadslid van de Spakenburgse Vrijheidspartij.