Bagage voor gesprek met zoekers naar God

2

God zoeken is niet langer uit de tijd. Maar er lijkt weinig ruimte voor mensen die God vinden. Is het nog wel mogelijk om Hem echt te vinden?

Dr. Marc. J. de Vries maakt in zijn boekje ”God vinden. In gesprek met zoekers” duidelijk dat wie God zoeken in de weg die Hijzelf aangewezen heeft, Hem ook echt zullen vinden.

De auteur, natuurkundige en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft, schreef dit boekje voor studerende jongeren. Hij richt zich primair op ”kerkmensen”, om hen toe te rusten voor het gesprek met ”zoekers”.

In het boek laat De Vries zien hoe het mogelijk is naar God op zoek te gaan in de schepping, in de geschiedenis, in de weg van de religie en van de filosofie. Deze hoofdstukken bieden helder inzicht in argumenten die door de jaren heen een plaats hebben gekregen in het zoeken naar bewijzen of aanwijzingen voor Gods bestaan.

Tegelijk wijst de auteur in elk van die hoofdstukken aan dat het zoeken langs deze weg alleen niet als vanzelf leidt tot het geloof in God. Hem zoeken buiten het Woord om kan mensen wel dichter bij God, maar niet bij Hemzelf brengen. In de schepping, de geschiedenis, de religies en het menselijke denkvermogen vinden we namelijk altijd de sporen van Zijn aanwezigheid vermengd met de gevolgen van onze zonde (blz. 130).

Toerusting

Deze hoofdstukken geven dus nog niet het antwoord op de vraag hoe het zoeken kan veranderen in vinden. Wel geeft de schrijver hier toerusting voor het gesprek met zoekers door argumenten te noemen en tegelijk de beperktheid van de argumentatie aan te wijzen. Deze beperktheid geldt niet alleen de bewijsbaarheid van Gods bestaan, maar ook de argumenten om Gods bestaan te ontkennen.

Na een hoofdstuk waarin De Vries aandacht besteedt aan hen die niet meer zoeken, gaat hij in op de vraag hoe zoeken vinden kan worden. Duidelijk is het punt dat hij wil maken: we mogen God op Zijn Woord geloven als Hij zegt dat Hij Zich laat vinden. Het hoeft niet bij zoeken te blijven. Maar om God te vinden moet je Hem wel zoeken waar Hij te vinden is. Het is niet om het even hoe we God zoeken.

Verwachtingen

In het laatste hoofdstuk (dat van mij wat uitgebreider had gemogen) beschrijft de auteur vanuit het Oude en het Nieuwe Testament wat er gezegd wordt over God zoeken en vinden. Wanneer we ernstig zoeken en niet uit een vrijblijvende en afstandelijke interesse, mogen we daar verwachtingen van hebben. God gaf Zijn Woord als betrouwbaar getuigenis van Zichzelf. Hij belooft Zijn Geest aan wie Hem daarom vragen.

Behalve dat we moeten zoeken in het Woord, wijst de Heere de weg van het zoeken in gebed, ook in de gemeente. Dat ook de gemeente genoemd wordt, is mijns inziens terecht. Anders wordt de zoektocht naar God erg individueel. De gemeente van Christus is een aangewezen vindplaats.

Vertrouwen

Bij het lezen van dit slothoofdstuk bekruipt je de vraag: Maar hoe dit in een gesprek aan de orde te stellen? Is het niet evenzeer een vooronderstelling dat God Zich in Zijn Woord openbaart? Snijdt het dan wel hout om te verwijzen naar Zijn openbaring? Opnieuw gaat De Vries, net als aan het einde van elk hoofdstuk, „in gesprek met zoekers.” Daar daagt hij zijn gesprekspartner uit om in vertrouwen de Bijbel te gaan lezen. Hij stelt dat het niet onredelijk is om met verwachting de Bijbel te gaan lezen, aangezien velen getuigd hebben dat ze God erin gevonden hebben. Hoe vaak wagen we het er niet op? We leven in een risicomaatschappij. Waag het dan met het Woord. Zo zal zoeken vinden worden. Wie vindt, blijft overigens zoeken.

Het is weer een prachtig boekje in een prachtige serie (de Artiosreeks). Van harte aan met name studenten aanbevolen.


Boekgegevens

”God vinden. In gesprek met zoekers”, door dr. Marc J. de Vries; uitg. Groen, Heerenveen, 2011; ISBN 978 90 8897 029 0; 128 blz.; € 12,50.