Analyse: En hup, weer een rel over een christelijk standpunt

Commotie uitspraak Van der Staaij
Foto ANP XTRA

DEN HAAG – SGP-leider Van der Staaij ligt zwaar onder vuur vanwege uitspraken die hij dinsdag deed over de visie van zijn partij op abortus. Heeft hij iets nieuws gezegd? Versprak hij zich soms? Zo nee, waar komt dan alle ophef vandaan? Een analyse in zes vragen en antwoorden.

Wat wordt Van der Staaij kwalijk genomen?

In een interview op nieuwszender RTL werd hem dinsdag gevraagd of zijn partij vindt dat abortus altijd verboden zou moeten zijn, ook na een verkrachting. Van der Staaij antwoordde daarop dat de SGP dat inderdaad vindt, en maakte daarbij de kanttekening dat het overigens zo is dat uit onderzoek is gebleken dat een zwangerschap na een verkrachting relatief weinig voorkomt.

Is dat een nieuw standpunt van de SGP?

Nee, in het geheel niet. Zolang de SGP bestaat en zolang abortus een politiek vraagstuk is, is dit het standpunt van de partij geweest.

Waarom dan zoveel ophef hierover?

Het geheugen van de gemiddelde 21e eeuwse Nederlander is uitermate kort. Dat abortus ooit illegaal was en dat het onder voorwaarden toestaan van het doden van de menselijke vrucht ruim dertig jaar geleden verre van vanzelfsprekend was, zijn velen vergeten. Zij kennen maar één acceptabele opvatting over dit thema en dat is de huidige meerderheidsopvatting: abortus is een recht van alle vrouwen. Als er plotseling dan toch weer politici opduiken die hier anders over denken, leidt dat tot grote verontwaardiging en uitingen van diepe afkeer.

Is dat de enige oorzaak van alle heibel?

Niet de enige. Er komt nog iets bij. Van der Staaij wordt nu geassocieerd met de Republikeinse kandidaat-senator Todd Akin, die in de VS onder vuur ligt nadat hij heeft gezegd dat slachtoffers van een verkrachting zelden zwanger worden. Van der Staaij wordt in de beeldvorming in het kamp van Akin getrokken, die overigens later zei dat hij zich had versproken.

Veel verontwaardiging richt zich op Van der Staaij’s uitspraak dat het „een feit” is dat vrouwen als gevolg van een verkrachting zelden zwanger worden. Is die uitspraak dan onjuist?

De meeste critici weerleggen dit punt niet met wetenschappelijke tegenbewijzen. Hun boosheid richt zich erop dat Van der Staaij naar hun mening het misdrijf van verkrachting bagatelliseert. Daar spreken zij schande van.

Toch is dat het laatste wat de SGP-politicus doet. In het interview zegt hij juist expliciet dat verkrachting altijd verschrikkelijk is.

Maar waarom voert hij het punt eigenlijk op dat verkrachtingen relatief zelden tot een zwangerschap leiden?

Omdat voorstanders van vrije abortus het voorbeeld van een meisje dat door verkrachting zwanger is geworden altijd aanvoeren als argument waarom abortus wél zou moeten worden toegestaan. Bijbelgetrouwe christenen stellen daar vanouds tegenover dat: a) het ook in dat geval verboden is het leven van een jonge menselijke vrucht te doden, b) van alle abortussen die jaarlijks worden uitgevoerd (circa 30.000), abortussen als gevolg van verkrachting een kleine minderheid zijn (waarschijnlijk zo’n 50) , c) van alle verkrachtingen slechts een klein deel tot zwangerschap leidt. Zodat het misdrijf van verkrachting nooit een argument kan zijn om abortus maar helemaal vrij te geven.